Решения 5 сессии 27.01.2017

/u/2017_reshenie__32_o_napravlenii_ostatkov_1.doc

/u/povestka_17.doc

/u/reshenie__35_terrorizm_ekstremizm.doc

/u/reshenie__33_soveta_poryadok_vlad_ispolz_imushchestvomdoc.doc

/u/reshenie__34_poryadok_roditelska_plata.doc

/u/reshenie__36-49_zaklyuchenie.doc

/u/reshenie__50_po_otchetu_glavnogo_redaktora.doc