проект решения совета по структуре

проект решения совета по структуре